Napříč Izraelem s českým průvodcem

Vyhledávání zájezdu
Select country and destination
Rozšířené hledání
Napříč Izraelem s českým průvodcem - Izrael

Napříč Izraelem s českým průvodcem

Napříč Izraelem s českým průvodcem
Doprava:
letecky
Letiště:
Praha, Vídeň, Mnichov, Budapešť
Odjezd:
-
Strava:
Polopenze
Popis ubytování
Hotely 3*
Program

1. den - Tel Aviv / Natanya: Odlet. Přílet do Tel Avivu, kde se na letišti setkáte s průvodcem naší CK. Transfer do hotelu, ubytování, večeře a nocleh v hotelu.Hotel, večeře

2. den - Natanya / Caesarea / Haifa / Akko: Po snídani pojedete severně podél pobřeží do přímořského archeologického městečka Caesarea. Toto město sloužilo jako sídlo
římského prokurátora a je zde k vidění mnoho památek z 1. století n.l.
Kromě typického amfiteátru jsou to třeba akvadukty a mozaiky. Po této
prohlídce budete pokračovat dále pobřežní cestou přes město Haifa, kde
si uděláte krátkou zastávku u hory Carmel, na niž se nachází překrásné
terasovité zahrady Bahai.
Poslední zastávkou je nejstarší trvale osídlené městečko Akko. První
zmínky o tomto městě pocházejí již z 16. století př.n.l. V průběhu
historie bylo postupně osídleno Araby, Řeky, Římany a každá z těchto
kultur zde zanechala své stopy. Navštívíte křižáckou pevnost a tržnici Shuku. Následuje transfer do hotelu v oblasti Galileje, večeře a nocleh.Hotel, snídaně, večeře

3. den - Galilejské jezero / Capernaum / Nazaret / Safed: Po snídani si užijete plavbu lodí po Galilejském jezeře, po níž následuje cesta na jih do města Capernaum, známého též jako Ježíšovovo město, kde navštívíte synagogu a dům sv. Petra. Odpoledne dále zavítáte do města Nazaret. Zde navštívíte největší kostel na Blízkém východě,
baziliku Zvěstování Panny Marie, která stojí nad jeskyní, kde se Panně
Marii zjevil anděl Gabriel. Dále zamíříte do kostela svatého Jozefa. Ten
se nachází v místě, kde měl jeho pozemský otec svou dílnu a rodinný dům. Vaše cesta bude pokračovat do židovského města Safed, které je známé jako centrum židovské vzdělanosti a mystických studií. Projdete si místní malebné uličky a navštívíte lokální synagogu. Transfer do hotelu, ubytování a nocleh.Hotel, snídaně, večeře

4. den - Jericho / Betlém: Po snídani odjezd na Golanské výšiny, kde budete mít možnost navštívit jedno z mnoha izraelských vinařství a ochutnat lokální víno. Poté následuje cesta přes Jordánského údolí do nejstaršího trvale osídlené město na světě Jericha a pohled na Horu Pokušení. Judskou pouští pak vystoupáte až k Jeruzalému. Dle časových dispozic zastávka u údolí Vádí Kelt. Nocleh v Beltému.Hotel, snídaně, večeře

5. den - Betlém / Jeruzalém / Betlém: Po snídani se s průvodcem vydáte na prohlídku staré části
Jeruzaléma. Tu začnete panoramatickým pohledem na Jeruzalém z Olivové
hory, odkud budete mít biblické památky jako na dlani. Pokračovat budete přes Getsemánskou zahradu, kde se nachází známá bazilika Všech Národů. Následuje vstup do Starého města a cesta po Via Dolorosa. Tato křížová cesta je zakončena v Chrámu Božího hrobu. Místu kde byl
ukřižován Ježíš Kristus a které je tedy uctíváno jako Golgota. Uprostřed
tohoto nádherně zdobeného chrámu leží Ježíšův hrob, na němž se odráží
sluneční paprsky, jež vstupují skrze otvor v kopuli. Ten má symbolizovat
Ježíšovu anastazi. Odpoledne transfer zpět do Betlému a prohlídka Chrámu Narození Páně.
Nejstaršího křesťanského kostelu na světě, kde to vše začalo. Dále
budete pokračovat, prohlídkou kostelu sv. Kateřiny, odkud se každoročně
vysílá Štědrovečerní půlnoční mše do celého světa.Hotel, snídaně, večer

6. den - Betlém / Jeruzalém / Betlém: Po snídani opět navštívíte Jeruzalému, kde uvidíte parlament, muzeum holokaustu a Izraelské muzeum, ve kterém se nachází např. Svitky od Mrtvého moře. Odpoledne ještě zavítáte do židovské čtvrti. Uvidíte Zeď nářků a ortodoxní čtvrť Mea Shaarim. Večeře a nocleh v hotelu.Hote, snídaně, večeře

7. den - Betlém / Masada / Mrtvé moře / Betlém: Po snídani se vydáte na jih přes Judskou poušť k úpatí hory, na niž
stojí pozůstatky pevnosti Masada. Bylo to místo posledního odporu
židovských povstalců proti Římanům. Na vrchol se dostanete pohodlně
místní lanovku. Podle časových možností se dále zastavíte v NP Nachal David nebo u archeologického naleziště Qumran. Poslední zastávkou je nejnižší místo na zemi, Mrtvé
moře, kde se budete moct vykoupat (vstup na pláž není zahrnut v ceně zájezdu). Návrat do Betlému a nocleh v hotelu.Hotel, snídaně, večeře.

8. den - Betlém / Tel Aviv: V brzkých ranních hodinách transfer do Tel Avivu a prohlídka centra města, funkcionalistické čtvrti Bauhaus a přístavu Jaffo. Poté transfer na letiště a odlet zpět domů.Snídaně

Žádné recenze pro tento hotel.

GPS souřadnice nejsou dostupné.